Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2015

niezesrajsiekochanie

March 19 2015

niezesrajsiekochanie
4211 1202 390
Every time I go to the clubs
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viashitsuri shitsuri

December 28 2014

niezesrajsiekochanie
Człowiek nigdy nie przeżywa tego, co jest. Przeżywa to, co było albo co będzie.
— Andrzej Stasiuk
Reposted bycalineczka calineczka

November 08 2014

niezesrajsiekochanie
Ze wszystkich złych czasów powstają dobre wiersze.
— Wywiad z Marcinem Świetlickim, 7.11.14 r. Oświęcim
Reposted fromeazyi eazyi vialovesweets lovesweets

November 06 2014

niezesrajsiekochanie
0691 c723 390
Reposted fromnomoregoodbyes nomoregoodbyes viaCruel Cruel

October 27 2014

niezesrajsiekochanie
Chcę być osobą,którą boisz się stracić.
— poranne
Reposted fromweightless weightless viaohfucktycznie ohfucktycznie

October 26 2014

And I get jealous of a stranger, who may see your eyes by chance and fall in love with them.

و أغار من غريب يرى عينيك صدفة فيغرم بها
— (via sadafatima)
Reposted fromavaritia avaritia
niezesrajsiekochanie
Seks to wspaniałe przeżycie, o ile jesteś gotów zrobić dla kobiety wszystko nie tylko podczas zdejmowania jej majtek, ale także wtedy, gdy rano się przy niej budzisz. 
— Piotr Adamczyk
Reposted frompensieve pensieve vianostalgiaaniola nostalgiaaniola

October 23 2014

niezesrajsiekochanie
niezesrajsiekochanie
2699 8565 390
Reposted fromzelka zelka

October 22 2014

niezesrajsiekochanie
8213 152f 390
Reposted fromhorrorofexistence horrorofexistence
niezesrajsiekochanie
8464 3d08 390
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viashitsuri shitsuri
niezesrajsiekochanie
5469 f675 390
Reposted frombudas budas viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
niezesrajsiekochanie
4624 9403 390
Reposted fromlovesweets lovesweets
niezesrajsiekochanie
niezesrajsiekochanie
4329 2e52 390
Reposted fromborn2die born2die vialovesweets lovesweets
niezesrajsiekochanie
5115 28f8 390
"I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. 
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami."

-J.L. Wiśniewski
niezesrajsiekochanie
4011 9fca 390
Reposted fromcaraseen caraseen vialovesweets lovesweets
niezesrajsiekochanie
Miała straszną ochotę powiedzieć mu jak najbanalniejsza z kobiet: Nie puszczaj mnie, przytul mnie do siebie, trzymaj mnie, zawładnij mną, bądź silny! Ale to były słowa, których nie mogła i nie umiała wypowiedzieć.
— nieznośna lekkość bytu.
Reposted fromzenibyja zenibyja vialovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl